Miten ostan palveluita?

Palveluitamme hankintaan kahdella tavalla: joko palvelusetelillä tai sitten itse maksavana.

Palveluiden lopullinen hinta määräytyy sen mukaan onko käytössä palveluseteli vai onko asiakas itse maksava.

Palveluseteli kustantaa joko osan palvelun hinnasta tai korvaa sen kokonaan. Palvelusetelin ulkopuolelle jäävä hinta muodostaa hinnan omavastuuosuuden, joka jää asiakkaan maksettavaksi. Yleensä omavastuuosuutta ei jää lainkaan.

Palveluseteli korvaa siis tietyn euromääräisen hinnan jokaiselta tunnilta. 


Itse maksavat asiakkaat maksavat palveluhinnan kokonaan, mutta ovat oikeutettuja kotitalousvähennyksiin, sen piiriin kuuluvilta palveluilta osin. Lue lisää kotitalousvähennyksestä alla olevasta linkistä

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenn2/