Sairaanhoitaja, Yrittäjä Tero Plysjuk

Tutustutaanpa hieman

Olen aina halunnut työskennellä ihmisten kanssa ja antaa heille aikaani. Minulle on ensiarvoisen tärkeää, että ihminen kohdataan ihmisenä. Haluan omassa toiminnassani painottaa tätä arvoa.

Työskentelin sairaanhoitopiireissä ja kunnilla noin 8 vuotta. Kotisairaanhoidossa aloitin vuonna 2012, vielä opiskeluaikanani. Sen jälkeen mukaan on tullut kokemusta geriatrisesta hoitotyöstä muistisairaiden, mielenterveyskuntoutujien, sisätautisairaiden, sekä ortopedisten asiakkaiden parissa työskentelystä. Lisäksi minulla on 2 vuoden kokemus vammaisten kanssa työskentelystä.

Ammatillista osaamista on kertynyt reilusti erilaisilla sairaalaosastoilla ja kotihoidossa, niin asiakkaiden kohtaamisen osalta, kuin erilaisten monimuotoisten hoitotoimenpiteidenkin osalta.

Hyvään ammattitaitoon kuuluu myös lupaus pitää hyvää huolta asiakassuhteistaan ja sen lupauksen annan hyvillä mielin kaikille.

Kalevi

Pitkänlinjan sairaanhoitaja ja kotihoidon koordinaattori, sekä asiantuntija. 

Mukava, rauhallinen ja huumorintajuinen mies. Työn ulkopuolella pelaa ja valmentaa jalkapalloa. 

Tietää kovan kokemustaustansa takia paljon kotihoidosta ja hyvistä hoitokäytännöistä.

Toimii myös seurallisena ja toimeliaana henkilökohtaisena avustajana kehitysvammaisille.